Araştırma / Analiz

Üreticilerimizin yenilikçi fikirlerinin korunması adına sınai haklar ile alakalı son durumu (Marka, Patent, Tasarım, Yurtdışı tescili var mı?) Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarından ya da yurtdışındaki resmi otoriteden titizlikle incelenerek raporlanır. Yeni fikrin, buluşun özellikle markanın üreticilerimizin iştigal alanlarına uyup uymadığına bakılır, varsa internet siteleri incelenir yani üreticilerimizin tam olarak ne yaptıkları algılanır ve mevcut belgelerinin gerçek anlamda tescillerini karşılayıp karşılamadığı analiz edilir. Marka tescil belgelerinin sektöründeki sınıflandırmaya uygunluğuna bakılır. Tescili talep edilen markanın programda daha önceki kayıtlı markalar arasında benzerleri araştırılıp analiz edilir, var ise marka tescilli olup olmadığına bakılarak raporlanması sağlanmaktadır.

Fikirlerinizi güvenle hayata geçirin!

İskender Patent, bünyesindeki profesyonel ekip ile Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım, Coğrafi İşaret tescilleri ve tüm tescil işlemlerinin süreçlerine bağlı olarak, hukuki danışmanlık hizmetleri ile sizlere yardımcı oluyoruz.