DOMAİN (ALAN ADI) TESCİLİ

Günümüzde alan adları(domain) işletme sahipleri için önemli düzeyde reklam ve pazarlama aracı olmuştur.

Alan adı tescilinde aynı ismi kullananlardan sadece birisi bu alan adına sahip olabilmektedir. Aynı marka farklı sektörlerde birden fazla firmaya tescilli olsa bile alan adında ilk başvuruyu yapan alan adını alır.

Ticaret Kanunu ile şirketlerin web sitesi açma zorunluluğu olması alan adlarının önemini artırmıştır.

Domain Tescili Neden Önemlidir?

Her sektörde olduğu gibi ticari hayatta da internet kullanımının artması web siteleri ve bu sitelerin adresleri olan alan adlarının önemi arttırmaktadır.
İnternet ortamında ticaretin hızla gelişmesi neticesinde işletme sahipleri için alan adları; onların ticari unvanı, markası, işletme adları gibi ayırt edici bir nitelik kazanmıştır.