Marka Araştırma

Oluşturulmak istenen markanın daha önce bir başkası tarafından tescil edilip edilmediğinin kontrol edilmesi öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarında yapılmalıdır. Markalar sektör/sınıf bazında tescil edildiği ve benzer markalar olması halinde tescil gerçekleşmeyeceği için bu araştırmanın yetkili Marka Vekili tarafından sadece birebir değil fonotik ve sessel benzerleri içinde marka ön araştırma yapılarak sonuçların analiz edilerek raporlanması gerekmektedir. Bu nedenle marka ön araştırma tescil işleminin en önemli ve kritik aşamasıdır.

Marka ön araştırma noktasında en çok yanılgıya düşülen noktalardan biri markanın anlam, ses bakımından farklı başvurulara benzeme olasılığının göz ardı edilmesidir. Bu nedenle marka araştırma aşamasında uzman kişilerin bu kriterlere dikkat edip etmediği en önemli hususlardan biridir.

Marka Araştırma Neden Önemlidir?

Marka ön araştırma seçilmiş olan marka ve logo daha önce başka bir firma tarafından kullanılıp kullanılmadığını belirler, yapılacak olan marka başvurusunda itiraz ve ret kararlarının önüne geçilmesini sağlar.