Marka Değer Tespiti

Bir firma için marka/patent-tasarım tesciline konu olacak varlıklarını fikri mülkiyet hakları ile korumak hayati öneme sahiptir. Bunun ile birlikte ıskalanan firmanın elde edebileceği yatırım getirisidir. Fikri mülkiyet haklarının bir değeri vardır. Her Firma fikri mülkiyet haklarından mali faydalar sağlamayı amaç edinmelidir.

Russell Parr: Fikri mülkiyetler, uyku halindeki maddi, sabit ve maddi olmayan kâr motorunu, güçlü ve kârlı hale getiren bujilerdir. Fikri mülkiyetler bir firmanın sahip olabileceği en güçlü varlıklardır. Yüksek satış fiyatlarının tespit edilmesini sağlayabilirler, pazar payını yükseltebilirler, müşteri sadakati sağlayabilirler ve rakiplere büyük engeller teşkil edebilirler. Derken aslında üç önemli tespiti sunuyor.

  • Fikri mülkiyet, ürünleri gelecekte yüksek fiyattan satmanıza imkân verebilir;
  • Fikri mülkiyet gelecekte maliyetlerden tasarruf yapmanıza imkân verebilir;
  • Fikri mülkiyet, pazarda ürününüze yönelik talebi arttırarak gelecekteki kârı arttırabilir.

Fikri mülkiyetler, değerli olma potansiyeline sahip varlıklardır çünkü gelecekte kazanç elde edilmesine veya maliyetlerden tasarruf yapılmasına yardımcı olurlar.

Marka Değer Tespiti Neden Önemlidir?

Marka pazarda başarılı olursa işletmenin piyasa değeri artar bu da marka sahibi için yüksek satış fiyatlarının tespit edilmesini, pazar payının yükselmesini, müşteri sadakatini sağlar ve rakiplere büyük engeller teşkil eder.