Yurtiçi Marka Tescili

Bir işletmeye ürün ve hizmet yetkisini veren MARKA TESCİL BELGESİ’ dir. Marka Tescil Belgesi olmayan bir işletme en uygun benzetme ile gecekonduya yatırım yapmaktadır.
Üreticilerimizin yeni bir işletme ya da yeni bir ürün/hizmet oluşturmadan önce uygun gördükleri isimlerin marka danışmanları tarafından araştırmalarını ve önerilerine göre hareket etmeleri gerekmektedir. Marka Tescil süresi normal şartlarda yaklaşık 7-8 ay sürdüğünden yapılacak yatırımların heba olmaması için yeni oluşturulacak markanın piyasaya sunmadan önce Marka Tescil Belgesini almaları gerekmektedir.
Aksi takdirde yatırım yapacakları markanın başkası adına tescilli olma ihtimali olabileceği gibi, piyasa sürdüğü markanın başka biri tarafından tescil edilme olasılığı vardır.
Bu istenmeyen sıkıntıların yaşanmaması ve yapılacak yatırımların boşa çıkmaması için düşünülen markanın yetkili Marka Vekilleri tarafından araştırma yapıldıktan sonra müracaat edilmesi önem arz etmektedir.
İşletmelerin bu varlığını sağlam bir zeminde sürdürebilmesi adına bu kadar önemli olan marka, doğal olarak korunmalıdır. Söz konusu korumanın elbette yasal bir dayanağı olmalı ve kesin suretle belgelenmelidir. Çünkü bir markanın oluşturulması, üzerinde zaman ve emek harcanması, geliştirilmesi ve geniş kitlelere tanıtılması, son derece yoğun bir çalışma gerektiren süreçtir.
Bunun yanında yukarıda da belirtildiği üzere marka, neredeyse bir işletmenin varlığını temsil eden, tüketiciye en kısa yoldan ulaşmayı sağlayan ve üzerinde etkisi olan bir özelliktir. Dolayısıyla bir işletme için bu kadar değerli olan bir özelliğin mutlaka korunması gerekmekte olup, hak sahibinin tüm haklarının yasal olarak garanti altına alınması şarttır.
Marka tescili tam da bu noktada devreye girerek hak sahibini koruma altına alır. Marka tescili, üzerinde düşünülmüş, kapsamlı bir araştırma yapılmış ve nihayet kamuoyuna duyurulmuş olan markanın bir başkası tarafından kullanılmasını engellemekle kalmayıp, işletmenin kurumsal kimliğine vereceği olası zararların da en başından önüne geçmiş olur.

Marka tescili neden önemlidir?

Tescilli marka tescil edilmemiş bir markaya göre hem prestij hem de hukuki anlamda avantaj sağlamaktadır.
Ticaret unvanların da yer alan ve sahiplerince marka olarak kullanılan ibareler, Ticaret siciline kayıt ettirilmiş olmakla Marka Kanunu hükümlerince korunmamaktadır.