Patent Değer Tespiti

Patent Değerleme bir patentin oluşturduğu/oluşturabileceği parasal değerin tespiti işlemidir. Patentler teknik bir bilgiyi ticarileşebilir bir varlık haline dünüştürebilen varlıklardır. Bugün ABD ‘de ilk 500 firmanın varlıklarına baktığımızda bunların %80’ini maddi olmayan duran varlıkların (patent, marka vb.) oluşturduğunu görebiliriz. Türkiye’de ise maddi olmayan duran varlıkların ticari değerlerinin ölçümlenmesi ve resmi işlemlerde kullanılabilmesi yeni yeni gündeme gelmeye başlamıştır.

Bir patentin yarattığı veya yaratacağı değeri hesaplarken; buluşun hukuki durumu, pazar durumu ve teknolojik durumu, finansal değerleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Patent Değer Tespiti Neden Önemlidir?

Buluşunuz pazarda başarılı olursa işletmenin piyasa değeri artar bu da buluş sahibi için yüksek satış fiyatlarının tespit edilmesini, pazar payının yükselmesini sağlar ve rakiplere büyük engeller teşkil eder.