Patent Tescili

Patent; teknik bir soruna çözüm getiren veya bir ürünün üretim yöntemini yeni bir yolla tanımlayan, buluş basamağı içeren, sanayiye uygulanabilir olan ve dünya çapında yeni olan buluşlar için hak sahibinin tekeline 20 yıl süreyle verilen haktır.

Buluş, “teknik bir sorunu ortaya koyan ve teknik bir çözüm yolu gösteren” bir fikir ürünüdür.

Patent Tescili Neden Önemlidir?

Patent Tescili buluş sahibinin buluş üzerindeki hukuki haklarını korur.
Buluş sahiplerine verdiği tekel hakkıyla sanayinin ve teknolojinin önünü açar.