Patent Yurtdışı

Ulusal Başvuru

Talep edilen ülkede, Türkiye’de olduğu gibi o ülkede ikamet eden Patent Vekilleri aracılığı ile doğrudan ilgili Patent Ofisine başvuruda bulunabilir.

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Yapılan Uluslararası Başvurular (PCT)

Türkiye’nin de dâhil olduğu üye ülkelerin tamamında veya tercih edilen ülkelerde tek bir başvuru yapılmasını ve tek bir araştırma raporu alınmasını sağlayan, araştırma ve inceleme işlemlerinin tek bir merkezde yapılması sebebiyle hem daha ekonomik hem de daha güçlü bir sistemdir.

Avrupa Patent Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Başvurular (EPC)

Avrupa Patent Sözleşmesi’ne üye olan ülkelerin tamamında tek bir patent başvurusu ve tek bir patent tescil süreci ile Türkiye’nin de aralarında olduğu üye ülkelerin tamamında patent koruması sağlayan başvuru sistemidir. Avrupa Patent başvurusunun tüm işlemleri tek bir merkezde Avrupa Patent Merkezi’ne (EPO) yapılır.

Patent Yurtdışı Tescili Neden Önemlidir?

Yurt dışı patent tescili ile buluşunuz rakiplerinize karşı ekonomik ve teknik avantaj sağlar ve yasal haklardan, teşvik ve benzer olanaklardan buluş sahibinin yararlanmasına imkan sunar.