Tasarım Değer Tespiti

Tasarım Değerleme bir tasarımın oluşturduğu/oluşturabileceği parasal değerin tespiti işlemidir. Tasarım teknik bir bilgiyi ticarileşebilir bir varlık haline dünüştürebilen varlıklardır. Bugün ABD ‘de ilk 500 firmanın varlıklarına baktığımızda bunların %80’ini maddi olmayan duran varlıkların (tasarım, patent, marka vb.) oluşturduğunu görebiliriz. Türkiye’de ise maddi olmayan duran varlıkların ticari değerlerinin ölçümlenmesi ve resmi işlemlerde kullanılabilmesi yeni yeni gündeme gelmeye başlamıştır.

Bir tasarımın oluşturacağı veya oluşturduğu değeri hesaplarken; tasarımın hukuki durumu, pazar durumu ve teknolojik durumu, finansal değerleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Tasarım Değer Tespiti Neden Önemlidir?

Tasarımınız pazarda başarılı olursa işletmenin piyasa değeri artar bu da tasarım sahibi için yüksek satış fiyatlarının tespit edilmesini, pazar payının yükselmesini sağlar ve rakiplere büyük engeller teşkil eder.