Tasarım Tescili

Tasarım; bir ürünün tümü, bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Türkiye’de tasarım tescilinin sağlanabilmesi için tasarımın yeni ve ayırt edici olması zorunludur. Tasarımın “yenilik kriteri” ise tasarımın kamuya sunulduktan sonra “12 ay içerisinde” tescil başvurusunun yapılmasıdır. Bu kriteri sağlayamayan tasarımlar tescile tabi değildir.

Koruması istenilen tasarımlar için ayrı ayrı başvuru yapılabileceği gibi tek bir başvuruda, aynı ürün/hizmet grubuna ait olması halinde, birden fazla tasarımın koruması sağlanabilir.

Tasarım tescilinin koruması başvuru tarihinden ibaren 5 yıldır. Her 5 yılda bir yasal yenileme sürecinde, Kurum tarafından belirtilen harcın ödenmesi halinde toplamda 25 yıl koruma sağlanabilir.

Tasarım Tescili Neden Önemlidir?

Üçüncü kişiler tasarım sahibinin izni olmadan tasarım konusu ürünleri; üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ihraç edemez, sözleşme yapmak için teklifte bulunamaz, ticari amaçla kullanamaz ve ticari maksatlı elde bulunduramaz.