Tasarım Yurtdışı

Türkiye’de alınan tasarım tescili sadece Türkiye’de geçerlidir. Tasarımınızı diğer ülkelerde de koruma altına almak istiyorsanız yurtdışında da tescil başvurusu yapılması gerekmektedir.

Ulusal Tasarım Tescil Başvurusu

Talep edilen ülkede, Türkiye’de olduğu gibi o ülkede ikamet eden Patent ve Marka Vekilleri aracılığı ile doğrudan ilgili Patent Ofisine tasarım tescil başvurusu yapılabilir.

Lahey Sistemi Kapsamında Uluslararası Tasarım Tescil Başvurusu

Lahey Antlaşması’na üye olan ülkelerin tamamında veya tercih edilen ülkelerde önceki başvuru dayanak gösterilmeden tasarım başvurusu yapmaya olanak sağlayan sistemdir. Başvuru TÜRKPATENT aracılığı ile veya doğrudan Uluslararası Büro’ ya dosyalanabilir.
Başvuruda tercih edilen ülkeler birbirinden bağımsız olarak tasarım hakkında 12 ay içerisinde kararlarını Uluslararası Büro aracılığı ile başvuru sahibine iletirler.

Avrupa Topluluğu Tasarım Tescil Başvurusu

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamında tek bir başvuru ile koruma sağlayan başvuru sistemidir. Üye tüm ülkelerin tek bir ülke gibi kabul edildiği sistemdir. Bu nedenle tasarımınız üye ülkelerin 1 tanesinde reddedilirse ülkelerin tamamında tasarım tescili reddedilmiş sayılır.

Tasarım Yurtdışı Tescili Neden Önemlidir?

Türkiye’de alınan tasarım tescili sadece Türkiye’de geçerlidir. Yapılacak olan Yurt dışı tasarım tescili ile tasarım sahibinin izni olmadan tasarım konusu ürünleri; üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ihraç edemez, sözleşme yapmak için teklifte bulunamaz, ticari amaçla kullanamaz ve ticari maksatlı elde bulunduramaz.