Teşvikler

Türkiye kaynaklı ulusal ve uluslararası patent  başvuru  sayısının  artırılması,  gerçek  ve  tüzel  kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedefleyen 1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programına ilişkin Uygulama,  gerçek  ve  tüzel  kişiler  tarafından TÜRKPATENT’e  yapılan  ulusal  patent  başvurularının,  Patent  İşbirliği  Antlaşması  (PCT) kapsamında WIPO’ya yapılan uluslararası patent başvurularının ve PCT başvuruları sonrasında EPO,  JPO,  KIPO,  SIPO  veya  USPTO  nezdindeki  ülke  giriş,  inceleme  raporu  ve  tescil süreçlerinin hibe (geri ödemesiz) olarak desteklenmesi ve ödül verilmesine ilişkin idari, mali ve teknik hususları desteklemektedir.

Ekonomi Bakanlığı, yurt dışında ticari faaliyette bulunmak için girişimlerde bulunan ticari işletmeleri, birim kurma, kira destekleri, tanıtım harcamaları ve yurt dışı marka başvuruları için desteklemektedir.

Özellikle, Türk markalarının uluslararası pazar payını arttırmak amacıyla sağlanan bu teşvikler kapsamında yurtdışında yapılan marka tescil başvuruları için yapılan
ödemelerin %50’si teşvik kapsamında geri ödenmektedir.

Teşvikler Önemlidir?

Türk markalarına destek olmak amacıyla maliyetleri ve iş yükünün azaltarak rekabet gücünün artmasına ve uluslararası pazar payını arttırmak için teşvikler verilmektedir.